بنتا را بشناسیم

بنتا را بشناسیم

بنتا یک کسب و کار اجتماعی در حوزه فروش آنلاین گل، گیاه و هدایای سازمانی است؛ بدین معنا که سود حاصل از این کسب و کار، منبع تامین هزینه‌های انجام یک کنش اجتماعی مثبت (امور خیریه) است. بنتا با ارائه محصولات خاص با بهترین کیفیت سعی دارد تا رضایت سازمان‌ها را با ارائه محصولات جذاب و متمایز جلب نماید.